Over ons

De vereniging is opgericht op 14 november 1985, met als doel:

  • Behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
    het in stand houden en/of eventueel weder oprichten van historische monumenten en gebouwen;
  • Het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft; verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.

Het bestuur

Voorzitter A. van den Bos Secretaris G.M.J. van Schuppen-Diepeveen Penningmeester H.A. Henzen Algemeen bestuurslid A.A. Slok Communicatie D.G. van Dijk Applicatiebeheerder en Coördinator werkgroepen H. Henzen Algemeen bestuurslid W. Wienecke- van Schuppen

De Historische Vereniging Oud Veenendaal heeft een culturele ANBI status.

Hier kunt u lezen wat onze ambities zijn voor 2022.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de vereniging kunt u inzien door hier te klikken.

Privacyverklaring 

De privacyverklaring van de vereniging kunt u inzien door hier te klikken.

De erepenning van de vereniging is uitgereikt aan:

  • D. Philips (postuum)
  • Prof. Dr A.C. van Grootheest
  • Dr R. Bisschop
  • J. Pilon
  • H. Henzen
  • Dr H. van ’t Veld

Cultuurprijs gemeente Veenendaal.

De Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) heeft in verband met het 25 jarig bestaan in 2010 de Cultuurprijs van de gemeente Veenendaal ontvangen.

De HVOV is vertegenwoordigd in de:

Werkgroep Open Monumentendag
Stichting Beheer Cultuurcluster Veenendaal
Commissie Stolpersteine
Historische Informatie Punt (HIP)

Financiën

Men kan onze vereniging ook door middel van schenkingen en erfenissen steunen. Vanaf 1 januari 2008 zijn schenkingen en erfenissen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als een instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is met de HVOV het geval: zij heeft op 29 juli 2008 deze status verkregen. Banknummer: NL62 RABO 0395.1101.06 t.n.v. Historische Vereniging Oud Veenendaal. Vragen over financiële zaken kunt u per e-mail stellen aan penningmeester@oudveenendaal.nl
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 40480574.

Secretariaat

U kunt ons per e-mail bereiken via info@oudveenendaal.nl of per brief aan het secretariaat HVOV:

Eekwal 3, 3904 DL Veenendaal.

Ledenadministratie

U kunt de ledenadministratie bereiken via een e-mail aan ledenadministratie@oudveenendaal.nl of per brief aan de ledenadministratie,
t.a.v. de heer Albert Hempenius
Kees Stipplein 52
3901 TP Veenendaal
Tel.: 06 – 8668 7254