De HVOV gevestigd aan Keesstipplein 78, 3901TP Veenendaal, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

HVOV
Keesstipplein 78
3901TP Veenendaal Nederland
Website: www.oudveenendaal.nl
Telefoon: +31 318 511066
Email: info@oudveenendaal.nl

De HVOV heeft geen functionaris Gegevensbescherming. Gegevens zijn via het secretariaat op te vragen middels te mailen naar info@oudveenendaal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De HVOV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van de HVOV. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Achternaam en initialen
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres (indien bekend)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oudveenendaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De HVOVverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het toesturen van het kwartaalblad
Het afhandelen van uw betaling of facturering
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u van informatie te voorzien.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De HVOV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens: We bewaren de persoonsgegevens zolang men lid is van de HVOV. Na opzegging van het lidmaatschap, verhuizing, wanbetaling of overlijden worden de persoonsgegevens het volgende jaar na genoemde gebeurtenis verwijderd. In andere voorkomende gevallen waarbij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is zal deze in acht genomen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De HVOV verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een email naar info@oudveenendaal.nl waarna een afspraak met u ingepland zal worden om samen met u de gegevens te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te nemen naar uw afspraak. De HVOV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De HVOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oudveenendaal.nl