De boeken of kaarten kunt u kopen in het documentatiecentrum tijdens de openingstijden. Mocht u daarvoor niet in de gelegenheid zijn, neem dan telefonisch contact op met de heer Albert Hempenius tel. 06-8668 7254, of per mail: ledenadministratie@oudveenendaal.nl.

Onderstaande prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Vijftig Veense Verhaaltjes
Ineke van Schuppen, (202 pagina’s; wetenswaardigheden over diverse onderwerpen in de Veense geschiedenis)
Prijs € 17,95

Markante Veenendalers
Een mooi boek waarin 31 personen worden beschreven. Het boek is een waar eerbetoon aan ’t prachtige Veenendaal en aan hen die deze plaats gemaakt hebben tot wat het is.
Henk van ’t Veld, Ineke van Schuppen, Margreet Helder (192 pagina’s)
Prijs € 14,95

Canon van Veenendaal
Een boek waarin de geschiedenis van Veenendaal wordt bekeken door vijftig ‘venstérs’ die parallel lopen aan die van de nationale canon. Ook bevat het boek een CD.
Henk van ’t Veld (64 pagina’s met 50 vensters over de geschiedenis van Veenendaal)
Prijs € 17,50

Een Gelders Verhaal
Een belangrijk boek over de geschiedenis van Gelders Veenendaal
en het openbaar onderwijs.
Wout Jansen, (160 pagina’s over Meester Van de Westeringh en Gelders Veenendaal)
Prijs € 9,95

Veenendaal en de ramp van 1953
Gert Groenleer, (32 pagina’s)
Prijs € 4,95

Geschiedenis van Veenendaal deel 1
A.C. van Grootheest en R. Bisschop (red.)
(392 pagina’s; overzicht van de geschiedenis van Veenendaal in al haar geledingen)
Prijs € 38,50

Geschiedenis van Veenendaal deel 2
A.C. van Grootheest, R. Bisschop en G. Groenleer(red.)
(447 pagina’s; overzicht van de geschiedenis van Veenendaal in al haar geledingen)

Wij groeiden op in Veenendaal.
Herinneringen aan een samenleving die voorgoed voorbij is.
Teus van Beek, (104 pagina’s; over vriendschap in Veenendaal in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw)
Prijs € 9,95

Bewaord van vrogger… Taol in ’t Vèèn
Een overzicht van Veense uitschellen en bijnamen en een Veens woordenboek in één uitgave.
Werkgroep Dialect, veldnamen, straatnamen en bijnamen. (176 pagina’s)
Prijs € 14,95

‘Noe eerst effe praote’.
Herinneringen van een wolfabrikant uit Veenendaal. Naar het manuscript van Willem van Leeuwen (1880-1956)
Paul A.M.J. Hageman, (98 pagina’s)
Prijs € 9,95

Watersnoodramp 1855
themanummer van Oud Veenendaal van januari 2005
(36 pagina’s)
Prijs € 3,00

Een tweeling zelfstandig
Stichts en Gelders Veenendaal in de Bataafse-Franse tijd, 1795-1813.
dr. R. Bisschop.
Herdenkingsboekje naar aanleiding van het 200-jarige bestaan van de zelfstandige gemeente Veenendaal in 1995, (62 pagina’s)
Prijs € 4,50

Veldnamen in Veenendaal
Werkgroep Dialect, veldnamen, straatnamen en bijnamen.
Namen van percelen binnen de gemeentegrenzen van Veenendaal.
Het rijk geïllustreerde boek, bestaande uit 80 pagina’s, bevat tevens
3 los bijgevoegde veldnamenkaarten.
Prijs € 19,95

Leggers van de Morgentalen der Geldersche en Stichtsche Veenen, deel 1
Werkgroep Genealogie.
176 pagina’s: transcripties van de registers met namen van eigenaren
en pachters van veengrond 1618-1722; met indexen en veel voor genealogen en andere onderzoekers interessante gegevens.
Prijs € 12,50

Leggers van de Morgentalen der Geldersche en Stichtsche Veenen, deel 2
Werkgroep Genealogie.
200 pagina’s: transcripties van de registers met namen van eigenaren
en pachters van veengrond 1751-1791; met indexen en veel voor genealogen en andere onderzoekers interessante gegevens.
Prijs € 12,50

Het veen, de veenraden en het Veenraadschap
Dr. R. Bisschop, G.C. Speelpenning en T. Stol.
De historische wortels van de gemeente Veenendaal, toegelicht aan
de hand van oude teksten en transcripties daarvan, 1546-1847
(152 pagina’s; leerboek paleografie)
Prijs € 9,–