Monumenten

Contact: monumenten@oudveenendaal.nl

Samenstelling werkgroep:
Bert van den Bos, voorzitter
Aart Aalbers
Leen Boot
Peter Doolaard
Kemp van Ginkel
Gert Groenleer
Wim van Heteren
De leden zijn bereikbaar via bovenstaand e-mail adres.

Bij de werkgroep monumenten kunnen we altijd extra ondersteuning gebruiken om de diverse werkzaamheden uit te voeren zoals register aanleggen van alle monumenten in Veenendaal waarin gegevens worden vastgelegd over wie de architect en aannemer is geweest en wie waren respectievelijk de eigenaren en gebruikers. Ook tekeningen, oude en nieuwe foto’s van het pand worden opgenomen etc. Ook assisteren we bij een Open Monumentendag en geven rondleidingen. De gemeentepagina volgen we op het gebied van sloop- en kapvergunningen. Iedereen die belangstelling heeft om ons met deze activiteiten te helpen kan via bovengenoemd e-mail adres contact met ons opnemen.
De werkgroep monumenten heeft de volgende activiteiten:

  • Archiefonderzoek
  • Educatie en voorlichting
  • Groen
  • Grote monumenten
  • Kleine monumenten

De overige activiteiten zijn: Participeren in andere werkgroepen zoals de werkgroep Open Monumentendag; Kontakten onderhouden met de HVOV leden, de gemeente Veenendaal en inwoners van Veenendaal op het gebied van oude panden, structuren in wegen en bomen en het landschap; Fotografisch vastleggen van te slopen panden en drastisch te renoveren wijken.