Gedenkpark de Oude Begraafplaats van 1829

Contact:

Email: info@oudebegraafplaatsveenendaal.nl
Telefoon: Henk Roor (06 – 4181 3767) of Aart Aalbers (06-2190 0790)
Contactpersoon Historische Vereniging Oud Veenendaal: Jan Spies ( jaspies@ziggo.nl )

Leden:

Aart Aalbers
Wouter van Ark
Hennie Bos
Nico van Ginkel
Harry Janssen
Jan Langeraar
Jacob Lubbers
Henk Roor
Jan Spies
Maarten van Veen
Hein Veld
Hans Weijers
Gerard Zomers

Voor de zomer van dit jaar is een Vriendengroep gestart die zich ontfermd heeft over de eind 1947 gesloten verklaarde ‘Begraafplaats ant Achterkark’ zoals de Veenendalers de begraafplaats noemden.

Het onderhoudsniveau was verder onder niveau A gekomen en een begraafplaats onwaardig, zo vonden de Vrienden. Met toestemming en subsidie van de gemeente ging de groep van start. Een van de wensen was om de plek, waar van veel Veenendalers hun voorgeslacht begraven is en nog steeds begraven ligt, weer de juiste uitstraling te geven.

Website
Een tweede wens was om de geschiedenis van de begraafplaats uit te zoeken en te publiceren. Voormalig wethouder Henk Roor nam het vullen van de website op zijn schouders. Heel veel uren heeft hij er afgelopen maanden ingestopt. Het resultaat mag er wezen. Het is nog niet af, dat kan ook niet. Binnenkort komen ook de eerste naamlijsten van aldaar begraven personen op de site te staan.
Ook gaan de Vrienden op zoek naar foto’s uit het verleden. Van een aantal overleden en aldaar begraven Veenendalers is de gedenksteen bewaard gebleven. Vaak zijn dit oprichters van fabrieken, voormalig wethouders, burgemeesters en dominees maar bijvoorbeeld ook grootgrondbezitters. Van hen zijn er in Veenendaal nog tastbare herinneringen.

Oude kranten
Tevens staan er in oude kranten nog de nodige verhalen over hen. In de toekomst willen de Vrienden dit op de site bij de foto van de nog aanwezige gedenkstenen publiceren. Nu is reeds veel documentatie toegevoegd, hetgeen is uitgezocht door wijlen Theo Versteeg. Ook is al een stuk van de geschiedenis van de begraafplaats online gezet.
Hierbij gebruikte hij onder andere een verhalenreeks die eerder werd gepubliceerd onder de titel Het Gebeurde in ‘t Veen. Toen in 1919 de begraafplaats aan de Munnikenweg haar poorten opende werden tot 1948 op deze begraafplaats alleen nog bijzettingen in familiegraven gedaan.
Een aantal families, zoals de familie van VSW-directeur Thomas Spencer Elce, maakten gebruik van het aanbod van de gemeente Veenendaal om de grafinhoud en gedenksteen over te brengen van de Achterkerkstraat naar de Munnikenweg.

Onderhoud
Elke eerste zaterdag van de maand onderhouden de vrijwilligers het groen van de Oude Begraafplaats. Verzamelen bij Buurthuis Samsam, Weverij. We beginnen om 10.00 uur ’s ochtends met een kop koffie, daarna gaan we aan het werk. Bij slecht weer (te nat, te koud, sneeuw e.d.) schuiven we het onderhoud een week op.