Documentatiecentrum

Contact: documentatiecentrum@oudveenendaal.nl

Leden:

Jan Brinkhuis
Dirk den Hartog
Paul Helder
Hennie Henzen (voorzitter)
Jan van Offeren
Geurt Roseboom
Anne Slok
Jan Spies
Kees van Voskuilen

Documentatiecentrum
Een team van vrijwilligers is op dinsdag, donderdag en zaterdag aanwezig. Zij houden zich dan volop bezig met het archiveren, maar staan u ook graag te woord als u vragen heeft. Wij ontvangen elk jaar meer bezoekers, waaruit blijkt dat ons documentatiecentrum steeds meer bekendheid krijgt.

Ook hebben we een aantal vaste bezoekers die onze medewerkers voorzien van informatie over foto’s en andere zaken. En er komen steeds meer leden en niet-leden naar het documentatiecentrum voor het beschikbaar stellen van foto’s, film en ander materiaal, hetzij om te digitaliseren en de originelen zelf te behouden, of om het te schenken aan onze vereniging.

 

Het binnengekomen materiaal komt eerst in het zogenoemde “vuil” archief, waar het overigens heel schoon is. Maar we noemen het zo omdat hier nog de eerste sortering moet plaatsvinden.

Al voordat er sprake was van een documentatiecentrum hebben wij een aantal grote schenkingen mogen ontvangen, zoals het Philips archief, dat postuum door zijn kinderen is geschonken, het persoonlijk archief van Rik Valkenburg dat door zijn familie is geschonken en een hoeveelheid documenten en foto’s van de heer en mevrouw Thoomes, dat wij via Jan Huibers hebben mogen ontvangen.

Deze collecties zijn inmiddels gearchiveerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Omdat vrijwel al het materiaal is gedigitaliseerd is het heel makkelijk om het via het archiveringssysteem dat wij hebben weer terug te vinden. Het oorspronkelijke materiaal zelf wordt dan opgeborgen in het definitieve archief . Ook de collectie van de Juliana van Stolbergschool (Nieuwewegseschool), die wij hebben mogen ontvangen, is volledig gearchiveerd. Op dit moment hebben wij al meer dan 12000 archiefstukken die toegankelijk zijn voor onderzoek of bezoekers.

Onze activiteiten
Het team vrijwilligers dat op dit moment bij het documentatiecentrum betrokken is bestaat uit negen personen. De interesse om hier deel van uit te maken groeit. Dat kunnen we opmaken uit het feit dat er inmiddels een vaste kern van bezoekers is. Dit is erg fijn, omdat we deze inzet goed kunnen gebruiken bij het omschrijven van het materiaal dat we moeten archiveren. Twee weten er tenslotte meer dan een. Ook is er, zoals ik al voor de opening van het documentatiecentrum hoopte en ook uitgesproken heb, een gezellige clubje Veenendalers ontstaan die voor een bakje en een praatje langskomen en bewust of onbewust een grote bijdrage leveren aan ons documentatiecentrum.

Hennie Henzen
Voorzitter werkgroep documentatie.

Adres documentatiecentrum:
Kees Stipplein 78, 3901 TP Veenendaal, telefoon 0318 – 582 668

Openingstijden
Dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
Of per afspraak via 06 54 91 19 91