13-01-2021

Gedenkpark De Oude Begraafplaats

Deze website wordt beheerd door de ‘vrienden’ van deze begraafplaats. De Oude Begraafplaats, gelegen tussen Achterkerkstraat en Kostverloren, werd in 1829 in gebruik genomen, nadat Koning Willem I kort daarvoor om redenen van hygiëne had besloten dat mensen niet langer meer mochten worden begraven in of rondom kerken. Aan het begraven bij of in de Hervormde Kerk op de Veenendaalse Markt (toen nog de enige kerk ter plaatse) kwam toen een einde. Sinds enige tijd staat de Oude Begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst.

Van 1829 tot 1919 was de Oude Begraafplaats de plek waar vrijwel alle inwoners van Veenendaal werden begraven. Nadat in 1919 de (nieuwe) Algemene Begraafplaats ‘De Munnikenhof’ in gebruik werd genomen, werd de Oude Begraafplaats tot 1948 alleen nog gebruikt voor bijzettingen. In grafkelders, gemetselde graven en grondgraven zijn op de Oude Begraafplaats zo’n 6.000 à 7.000 mensen ter aarde besteld.

Alleen degenen die het konden betalen lieten in de 19e eeuw een grafsteen maken. De meerderheid van de bevolking verdween zonder gedenksteen onder de grond. Onder hen heel veel kinderen, die vaak al op zeer jonge leeftijd het leven lieten. Hun namen werden opgeschreven in de gemeentelijke grafregisters, waarvan de meeste bewaard zijn gebleven.