Heropening Molen de Vriendschap

1995

Molen “De Vriendschap” is een uit 1872 stammende stellingmolen, gelegen op een hoger gelegen gedeelte van Veenendaal aan de Nieuwe Weg. De locatie en de plaatsing van de molen op een stelling werken mee aan een optimale windvang. Door de laagbouw van de omgeving en het ontbreken van hoge bomen is het biotoop goed. Uit de indeling van de zolders en de bewerking van de gebruikte balken is af te leiden dat het om een hergebruikte bovenbouw molen gaat, die eerder vermoedelijk rond Amsterdam heeft dienstgedaan als koren pelmolen. “De Vriendschap” is tot 1952 in gebruik geweest, waarna in 1957 het binnenwerk werd verwijderd en in 1967 de wieken en stelling verdwenen. In dat jaar werd de molen tot graansilo omgebouwd. De as werd herplaatst in molen “De Toekomst” in Hoeven. In 1995 is “De Vriendschap” in oorspronkelijke staat gerestaureerd en doet thans dienst als veevoedermolen.