De eerste sigarenfabriek van Veenendaal

1887

In Veenendaal was er in de eerste helft van de 19e eeuw veel huisindustrie: wol werd gekamd, garens werden gemaakt, linnen werd geweven, tabaksbladeren werden fijngesneden. Uit die huisindustrie groeiden vanaf 1860 o.a. grote wolbedrijven zoals de VSW, de Veenendaalse Stoomweverij. Tabak zorgde voor een nieuwe industrie.

Jochem van Schuppen begon in 1887 met zijn broer Marinus als administrateur een heel klein fabriekje bij de Markt, waar sigaren werden gemaakt. De zaak breidde uit en in 1913 werd een groot pand aan de Kerkewijk op nr. 65 in gebruik genomen. Twee zonen, Wout en Henk, stonden hun vader bij in de Fa. Gebr. Van Schuppen’s Tabak- en Sigarenfabriek “De Nijverheid”. Hun jongere broers gingen later ook meedoen en zo ontstond er in de loop van de tijd een tweede, grote sigarenfabriek. Elk werd genoemd naar het soort sigaar dat men er maakte. “De Nijverheid’ ging “Ritmeester” heten en daarnaast was er op Kerkewijk 111 de “Panter” – fabriek.