Start graven omleidingskanaal

1866

In 1846 begon men het belang van de Grebbelinie voor de landsverdediging in te zien. Om de spoorlijn Utrecht – Arnhem te beschermen werd deze dwars door het bestaande fort aan de Buursteeg gelegd. In 1860 werd bepaald dat de Grebbelinie een van de belangrijkste verdedigingslinies van ons land moest zijn. Naar aanleiding hiervan werden op belangrijke plekken nieuwe damsluizen geplaatst, zodat het gebied voor de linie sneller over water gezet kon worden. In 1866 werd het omleidingskanaal in Veenendaal aangelegd, waardoor de inundatietijd kon worden teruggebracht van 20 naar 12 dagen.

Desondanks werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie de belangrijkste verdedigingslinie, omdat inundatie daar sneller en makkelijker mogelijk was. Bij de Grebbelinie stond het water in de Rijn maar een klein deel van het jaar hoog genoeg.