Franse bezetting van Veenendaal

1672

Al maakten helden als Michiel de Ruyter Nederland machtig op de zeeën, op het vasteland was die macht er niet altijd. In april 1672 rukte een groot Frans leger langs de Rijn op naar het noorden.

De provincie Utrecht moest 2000 man leveren om de Fransen tegen te houden; hiervan kwamen er 127 uit Veenendaal. De Franse troepen staken op 12 juni bij Lobith de Rijn over en drie dagen later werden Rhenen en Veenendaal bezet. Huizen werden in brand gestoken en de roomskatholieken namen in Rhenen de Cunerakerk in bezit. In Rhenen werden Franse troepen gelegerd, die geld, vlees, wijn en kleren van de inwoners eisten. In Veenendaal was er geen Frans garnizoen, maar wel moesten vijftien man de Fransen helpen bij het bouwen van forten in Arnhem.