Oorlog in Het Sticht

1481

Kort na 1480 was de Grift nog maar een kilometer of vier klaar. Toch werd er al heel wat turf afgegraven en met kleine schepen vervoerd. Langs de Grift stonden ook hier en daar huisjes. Het was de bedoeling, dat de Grift door zou lopen tot op zijn minst het Groote Veenloo, een met bos of struiken begroeide zandheuvel, in de buurt van Veenendaal. Verder dan het graven van een ondiepe sloot kwam men echter niet. De reden daarvan was, dat er van 1481 tot 1483 een burgeroorlog was uitgebroken in het Sticht. Een gevolg van die oorlog was, dat het platteland steeds weer door troepen werd geplunderd en onveilig gemaakt. Het graven van de Grift en het winnen en afvoeren van turf werd daardoor heel moeilijk.

Meer informatie.